Điều khoản sử dụng

Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho độc giả và chúng tôi hy vọng bạn hài lòng khi truy cập. Bạn có thể truy cập website và sử dụng những tính năng đa dạng nhưng xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng website này phải tuân thủ theo Điều Khoản Sử Dụng (quy định ở bên dưới). Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng website.

Đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều Khoản Sử Dụng

Việc bạn sử dụng, tìm kiếm thông tin và tương tác trên website này cần phải tuân thủ những điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Nếu có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng và bất kỳ chính sách nào khác thì Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng

Tính liên tục của Thỏa Thuận

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này tùy từng thời điểm bằng cách cập nhật văn bản này, và những thay đổi và sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải, nên vui lòng tham khảo mục này mỗi khi bạn truy cập website để cập nhật Điều Khoản Sử Dụng tại thời điểm đó. Việc bạn sử dụng website xác nhận rằng bạn tiếp tục chấp thuận các điều khoản được sửa đổi sau đó.

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa…gọi chúng là “Nội dung”, có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của ehib.org hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan và ehib.org hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ ehib.org mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang.

Quyền riêng tư

ehib.org tôn trọng nghiêm túc quyền riêng tư của bạn và sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên website theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Liên kết

Để tiện cho bạn, Ehib.org có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Ehib.org không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Ehib.org nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía chúng tôi đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bồi thường thiệt hại

Ehib.org sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Trang của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Trang của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng Trang.